Program Skim Khidmat Nasihat Perniagaan MARA

Skim  Khidmat  Nasihat  Perniagaan merupakan  satu  kemudahan  yang  disediakan  bagi membantu menyelesaikan masalah atau meningkatkan prestasi dan produktiviti usahawan/syarikat  melalui  khidmat  nasihat  yang  berkualiti  dan  berkesan yang dikendalikan oleh panel pemudahcara MARA. Ia bertindak  sebagai  satu pusat setempat  (‘one-stop  centre ’) yang  mempunyai kemahiran pelbagai dalam bidang khidmat nasihat untuk ditawarkan kepada usahawan bumiputera.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply