Dasar Keselamatan

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi yang dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Dikemaskini : 1 Januari 2017