Program Latihan Keusahawanan MARA

Program program di bawah latihan keusahawanan meliputi kursus, latihan, seminar, bengkel bagi input pendedahan, pengetahuan dan kemahiran di tahap pembudayaan keusahawanan, pewujudan usahawan serta peningkatan dan pengukuhan yang dianjurkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan dan PUSMA Negeri serta dengan kerjasama agensi agensi kerajaan, swasta dan badan badan bukan kerajaan (NGO).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply