28-2-2A, Jalan medan PB2B, Seksyen 9, 43650 Pusat Bandar Baru Bangi, 43650 Bangi, Selangor Selangor
28-2-2A, Jalan medan PB2B, Seksyen 9, 43650 Pusat Bandar Baru Bangi, 43650 Bangi, Selangor Selangor
03-89269103 03-89269103

Menghasil baja untuk padi dan kelapa sawit.
Produk :
1. Baja padi mampan
2. Vita-grow plus
3. Robust
4. Zappa
Jenama : Peladang Tech

Contact Person
Hj Yasin B. Ibrahim