Program Pembangunan Teknousahawan MARA

Program Teknousahawan MARA adalah merupakan metod untuk peningkatan kapasiti dan kapabiliti usahawan sedia ada kepada usahawan kecil, sederhana (PKS) dan besar (Large Company) mengikut kelas masing ‐ masing yang dilaksanakan melalui kerjasama Rakan Pintar Teknologi antara MARA dengan pihak Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS), Agensi & Badan Kerajaan Penyedia Teknologi atau Sektor Swasta yang mempunyai kepakaran berasaskan penyelidikan dan teknologi strategik.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply