Rizab 4, Jalan Hj Mokhtar, 45600 Batang Berjuntai, Selangor Selangor
Rizab 4, Jalan Hj Mokhtar, 45600 Batang Berjuntai, Selangor Selangor
03-32793428 03-32793428

Membekalkan produk baja untuk meningkatkan kualiti tanaman.
Produk:
1. Baja Mechast One
2. Baja Ben Smart Jenama : Anugerah Alam

Contact Person
Hjh Rumiyati Hj Sirad