LIU B2, Precint 3, Port Klang Free Zone, 42920 Pulau Indah, Selangor. Selangor
LIU B2, Precint 3, Port Klang Free Zone, 42920 Pulau Indah, Selangor. Selangor
03-21013258 03-21013258

Membekalkan baja organik untuk tananaman dan ternakan.
Produk :
1. E + E Milk Fat
2. Emulsification Equilibrium Oil Powders
3. E-Magic Water-Soluble Oil
4. Max Balanced Oil Jenama : Pioneer

Contact Person
Wong Hun Boon