Akademi Latihan Kebersihan dan Keselamatan Makanan(ALKEM),3rd,Ban Wawasan,UKM,43600 Bangi, Selangor Selangor
Akademi Latihan Kebersihan dan Keselamatan Makanan(ALKEM),3rd,Ban Wawasan,UKM,43600 Bangi, Selangor Selangor
03-8921349703-89213497
019-3565635019-3565635

Latihan dalam pengendalaian makanan, kaedah pengeluaran sijil utk label serta pengiktirafan bangunan/kilang.
Produk :
1. Food handler training School
2. Basic food hygiene dan safety courses
Jenama : UKM Alkem

Contact Person
Nor Aeskah Awang